Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä: Walkia Design 

Y-tunnus: 2521668-4

Osoite: Maaritinkuja 9, 20400 Turku, puh. 040 7356769 

Sähköposti: info@walkiadesign.fi 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Maarit Soini, sähköposti: maarit.soini@walkiadesign.fi

Henkilörekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa laadukas asiakaspalvelu, tilauksen toimittaminen ja viestintä asiakkaan kanssa.

Rekisteröitävät tiedot:
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot asiakkaan antaessa tilauksen: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilattu tuote.

Walkia Design säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

  • Asiakkaalta itseltään tuotteen tilaamisen yhteydessä. Tietoja ei luovuteta henkilörekisteristä eteenpäin.

Rekisterin suojaus:
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Walkia Designin toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Walkia Designin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanat. 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä.

Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. 

Muut rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.