Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä: Graafme Oy

Y-tunnus: 3273280-4

Osoite: Vänrikinkatu 6 as 3, 20500 Turku, puh. 0400 994496

Sähköposti: graafme@graafme.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Elina Malmi, sähköposti: elina.malmi@graafme.fi

Henkilörekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa laadukas asiakaspalvelu, tilauksen toimittaminen ja viestintä asiakkaan kanssa.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Rekisterin suojaus:
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Graafme Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Graafme Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanat ja kaksivaiheinen todennus. 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä.

Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. 

Muut rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.